Łuczyńska, Toczyski – radcowie prawni

Świadczymy wyspecjalizowane usługi prawne na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. W naszej praktyce wspieramy również osoby fizyczne, fundacje oraz stowarzyszenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i umiejętności dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów zapewniamy zindywidualizowane podejście do każdej powierzonej nam sprawy.

Pracujemy w języku polskim i angielskim.

Adam Toczyski

Adam Toczyski

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Autor licznych publikacji prasowych oraz prelegent szkoleń i konferencji branżowych w zakresie problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie koncesjonowanego rynku paliw płynnych.

Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów prowadzenia działalności w sektorze paliwowym, osiągając na tych polach znaczące sukcesy. Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych, w tym postępowań podatkowych i koncesyjnych.

Anna Łuczyńska

Anna Łuczyńska

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadziła wykłady dla aplikantów z zakresu konstruowania umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz między innymi jako prawnik wewnętrzny (in-house) w spółce działającej w branży telewizyjnej, doradzając podmiotom należącym do globalnych korporacji.

W swej praktyce wspiera Klientów w procesach przygotowania i negocjowania umów nie tylko z zakresu prawa cywilnego, handlowego, ale również prawa autorskiego w szczególności aspektów związanych z rynkiem mediów. Doradza również Klientom w zakresie prawnych aspektów wdrażania i stosowania nowych technologii, handlu elektronicznego.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu świadczone przez nas usługi prawne obejmują między innymi:

Stała pomoc prawna dla Przedsiębiorców. Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe.

Stała pomoc prawna dla Przedsiębiorców. Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe.

 • świadczymy stałą pomoc prawną dla przedsiębiorców polegającą na szybkim rozwizywaniu bieżących problemów w codziennej działalności
 • zawiązujemy i rejestrujemy wszelkiego typu przedsięwzięcia gospodarcze, m.in. w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych organach ewidencyjnych
 • świadczymy pomoc w zakresie zapewnienia zgodności z prawem i innymi normami postępowania prowadzonej działalności gospodarczej, a także ochrony przed nieuczciwymi praktykami konkurencji
Paliwa. Rynek energii.

Paliwa. Rynek energii.

 • doradzamy w pełnym zakresie działalności podmiotów sektora paliwowego, w tym także związanego z biopaliwami i odnawialnymi źródłami energii
 • prowadzimy postępowania związane z wszelkimi rodzajami koncesji, z ich pozyskiwaniem, zmianami i naruszeniami (m.in. kary pieniężne)
 • prowadzimy szeroką działalność szkoleniową i dydaktyczną w zakresie związanym z rynkiem paliw i energetyką
Prawo autorskie.

Prawo autorskie.

 • umowy wydawnicze
 • umowy dotyczące rozpowszechniania programów telewizyjnych
 • produkcje telewizyjne
 • sporazdzanie opinii prawnych w zakresie prawa autorskiego
Ceny i niedozwolone porozumienia cenowe.

Ceny i niedozwolone porozumienia cenowe.

 • rekomendujemy treści umów lub regulaminów
Nowe technologie, e-commerce, dane osobowe.

Nowe technologie, e-commerce, dane osobowe.

 • umowy dotyczące  praw autorskich, w tym umowy licencyjne
 • umowy na opracowanie projektu logotypu i stron internetowych
Konstruowanie i negocjowanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Konstruowanie i negocjowanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

 • projektujemy
 • negocjujemy
 • wspieramy
 • nadzorujemy  wykonanie
Zakładanie, przekształcenia i likwidacja spóóek oraz innych podmiotów.

Zakładanie, przekształcenia i likwidacja spóóek oraz innych podmiotów.

 • przygotowujemy umowy spółek oraz statuty i akty zawiązujące wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze
 • przygotowujemy projekty uchwał, protokołów zgromadzeń w pełnym zakresie
 • zgłaszamy podmioty i zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych organach ewidencyjnych
Bieżąca obsługa spółek, sklepów internetowych, forów społecznościowych.

Bieżąca obsługa spółek, sklepów internetowych, forów społecznościowych.

 • przygotowujemy projekty regulaminów, w tym pracy i wynagrodzeń
 • przygotowujemy projekty pism i korespondencji handlowej
 • reprezentujemy przed organami administracyjnymi
Postępowania sądowe i administracyjne.

Postępowania sądowe i administracyjne.

 • w oparciu o wieloletnie doświadczenie prowadzimy, często wielomilionowe, spory sądowe, sądowo – administracyjne, w tym przed Sadem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • postępowania celne i akcyzowe, skarbowe, podatkowe
 • postępowania w zakresie podatku VAT
 • spory cywilne i gospodarcze
 • prowadzimy negocjacji w celu zawarcia ugody i polubownego zakończenia sporu
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
Skuteczna windykacja należności.

Skuteczna windykacja należności.

 • wspieramy podmioty gospodarcze już w fazie negocjacji i mediacji z dłużnikiem,
 • prowadzimy postępowania sądowe i egzekucyjne
 • prowadzimy postępowania elektroniczne
 • udzielamy wsparcia w negocjacjach i zawieraniu umów, w tym zabezpieczaniu wierzytelności

Specjalizacje to nasza domena. Jednak świadczymy także doraźną i stałą pomoc prawną w innych obszarach, w tym także na rzecz osób fizycznych w zakresie m.in. prawa rodzinnego i spadkowego.

Referencje

Zaufało nam wielu Klientów. Dla wielu z Nich, poza sprawami bieżącymi prowadziliśmy projekty innowacyjne i niestandardowe, a wśród nich między innymi:

 • opracowujemy i opiniujemy projekty i zmiany przepisów prawnych, bierzemy udział w procesach legislacyjnych i konsultacjach społecznych
 • dla grupy kapitałowej przygotowaliśmy pełną dokumentację związaną z emisją obligacji na kwotę niemal 100.000.000 PLN
 • przeprowadziliśmy kilkaset, zakończonych sukcesem, postępowań związanych z podatkiem akcyzowym
 • przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi prowadzimy wielomilionowe postępowania w zakresie podatku VAT
 • dla naszych Klientów opracowujemy skargi kasacyjne, oraz przyjęte do rozpoznania skargi konstytucyjne, prowadzimy postępowania i reprezentujemy naszych Klientów w tym zakresie
 • opracowujemy pełną dokumentację oraz zapewniamy wsparcie w procesach łączenia, przekształcenia i likwidacji spółek i innych przedsięwzięć gospodarczych
 • opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy franczyzowe, w tym umowy największych polskich sieci franczyzowych
 • w charakterze prelegentów bierzemy udział w konferencjach branżowych, szkoleniach, warsztatach i innych formach wsparcia dla przedsiębiorców

Kontakt

Łuczyńska, Toczyski – radcowie prawni

Łyczyńska, Toczyski
radcowie prawni
ul. Giełdowa 4A/198
01-211 Warszawa

Adam Toczyski
radca prawny
+48 502 510 580
adam.toczyski@ltiw.pl

Anna Łuczyńska
radca prawny
+48 501 625 607
anna.luczynska@ltiw.pl